இரண்டு கையும் இல்லாமலேயே கேரம் விளையாட்டில் கலக்கும் இளைஞன்

மாற்றுத்திறனாளிகள் பலவற்றில் சாதனை படைத்து வருகிறார்கள் அதேபோல ஒரு இளைஞன் இரண்டு கையும் இல்லாமலே கேரம் விளையாட்டில் அசத்தி வருகிறான்.

இதனை பலரும் இணையதளங்களில் பார்த்து வருகின்றனர் அத்தகைய இளைஞன் திறமையை நாமும் பாராட்டலாம்.

https://www.facebook.com/shiv.nayak/videos/10220299745236560/

Leave a Comment