சாஹோ’ படத்தின் “காதல் சைக்கோ” பாடல் மேக்கிங் வீடியோ.!

0

The Story is about a power battle which is taking place in the higher echelons of power unrelated and unconnected episodes occurring in different parts of the globe, Intertwine in an unforeseen manner to revelation of mind games.

சாஹூ படத்தின் மேக்கிங் வீடியோ.