அமெரிக்காவை விலைக்கு கெட்ட சிவா விக்கி.! நெஞ்சமுண்டு நேர்மையுண்டு ஓடு ராஜா சில நிமிட காட்சி.!

0
34

Nenjamundu Nermaiyundu Odu Raja is a comedy film directed by Karthik Venugopalan, starring Rio Raj and Shirin Kanchwala in the lead role.

Cast: Rio Raj, Shirin Kanchwala, Crew: Karthik Venugopalan (Director), UK Senthil Kumar ,(Director of Photography), Shabir Tabare Alam (Music Director), Rating: U (India), Genres: Romantic Comedy, Tamil Name: நெஞ்சமுண்டு நேர்மையுண்டு ஓடு ராஜா