சந்தனத்தின் தில்லுக்கு துட்டு 2 படத்தில் இருந்து சில நிமிட காட்சிகள்.!

0
82

சந்தனத்தின் தில்லுக்கு துட்டு 2 படத்தில் இருந்து சில நிமிட காட்சிகள்.!

A horror comedy film directed by Ram Bhala, starring Santhanam N and Shritha Sivadas in the lead roles.

Cast: Santhanam N, Shritha Sivadas, Rajendran, Bipin, and Urvashi, Crew: Ram Bhala, (Director), Deepak Kumar Padhy (Director of Photography), Shabir Tabare Alam (Music Director),Rating: U/A (India), Genres: Comedy, Horror, Release Dates: 07 Feb 2019 (India)
Tamil Name: தில்லுக்கு துட்டு 2